Depozite oferite de standardul rusesc

Venituri suplimentare fiabile

Face pentru o substanțială, Deși nefast, flux de venituri.

Unități fiabile de "standard rusesc" de la Moscova - Bănci -

Makes for a substantial, albeit nefarious, revenue stream. Acest lucru este nou flux de venituri This is new revenue stream Fake passports. Dintre cei patru, doar unul are un flux de venituri, care este în numerar grele sau ușor spălate. Of those four, only one has an income stream that's cash-heavy or easily laundered.

Și, prin urmare, nu au un flux de venituri constant chiar acum.

flux de venituri - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

And therefore don't have a steady income stream right now. În primul rând, aceasta ar fi fost în măsură să închirieze clădirile venituri suplimentare fiabile, generând astfel un bun flux de venituri. In the first place, it would have been able to rent out the modernised buildings, thereby generating a good revenue stream.

My venituri suplimentare fiabile is that STIFORP is an excellent opportunity to help you grow and enhance your current business and add an additional income stream for yourself.

Ce servicii oferă Banca Standard Rusă?

Evident, aparatul poate fi folosit pentru publicitate creând un nou flux de venituri pentru operatori şi chiar ca un tonomat. Naturally it can be used for advertising creating a new revenue stream for operators and even a juke box.

It's been hit hard and needs you. You get to support a 46 year institution that spreads JOY through shock, awe, and wonder. Donations help ensure the Band continues to have the opportunity to play charitable, non-paying venues.

Plățile directe asigură un flux de venituri fixe pentru toți agricultorii, reprezentând un ajutor de bază pentru venituri. Direct payments ensure a fixed revenue stream for all farmers, which provide a basic income support. Crezi că a exploatat un nou flux de venituri?

venituri suplimentare pe benzină

You think he's tapped a new revenue stream? Dar dacă există un flux de venituri, există documente. But if there's a revenue streamthere's a paper trail. Ar putea însemna o bază de clienți cu totul nouă, Un flux de venituri cu totul nou.

linie de tendință exponențială

It could mean a whole new client base for you, a whole new revenue stream. Acesta este un nou flux de venituri, acesta este un nou It's a new revenue streamit's a new business.

Account Options

Un flux de venituri nou întreg. A whole new revenue stream.

strategie pentru opțiuni binare 5 pe 5

Ar putea fi un alt flux de venituri. Might be another revenue stream.

Există un flux de venituri din eco-turism de 80 de miliarde de dolari pe an în Africa. There's an billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.

oficial comercial

Cu un flux de venituri provenind atât de la consumatori cât și de la vânzători. With revenue streams from both consumers and vendors. BCN pot decide să nu accepte ca active-garanție pentru tranzacții reversibile titluri de creanță cu flux de venituri de exemplu, plata cupoanelor care intervine în perioada anterioară datei scadenței operațiunii de politică monetară a se vedea punctul 6.

NCBs may decide not to accept debt instruments with an income flow e. În același timp, acest lucru ar asigura un flux de venituri fiabile datorită achiziționării terenului pe durata închirierii pe termen lung. At the same time this would secure a reliable inflow of revenues with the land acquisition for the duration of the long lease.

Beneficiile dumneavoastră - SUNLIQUID

Ăsta e un alt flux de venituri? That there what you meant about another revenue stream? Dacă a existat o idee principală care a reieşit din aceste audieri recente pentru desemnarea Comisiei, aceasta a fost dorinţa unui flux de venituri dedicate Uniunii Europene şi unei măsuri de armonizare fiscală.

tranzacționare ns

If there was one theme which came out of these recent Commission nomination hearings, it was the desire for a dedicated revenue stream for the European Union and for a measure of tax harmonisation. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii venituri suplimentare fiabile si adaptat la context.

cum se prezice mișcarea prețului în opțiunile binare

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Care sunt cele mai profitabile depozite la băncile ruse de încredere astăzi?

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.