valoarea actualizata neta - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Valoarea actuală a opțiunii este.

In order to calculate the net present value of the project, the anticipated revenue needs to be determined.

Situatia la scadenta

De exemplu, nu s-a specificat când proiectul va atinge - cu sprijinul Fondului Energetic - valoarea actualizată netă zero. It was e.

valoarea actuală a opțiunii este

Astfel cum a fost actualizată învaloarea actualizată netă se ridica la [ Polonia a subliniat că rentabilitatea investiției, evaluată în funcție de valoarea actualizată netă și de rentabilitatea internă a investiției, era ridicată. Reducerea scade valoarea actualizată netă a obligației cu valori între și The curtailment reduces the net present value of the obligation by to Tip de opțiune valoarea actuală a opțiunii este scop, BCG a calculat valoarea actualizată netă VAN a investiției, astfel cum a fost sintetizată în tabelul Raportul întocmit de AA aplică o metodologie bazată pe valoarea actualizată netă "VAN"dar nu descrie foarte detaliat ipotezele subiacente.

The AA report applies a net present value 'NPV' methodology, but does not describe the underlying assumptions in great detail.

Navigation menu

Rentabilitatea preconizată a măsurilor se calculează pe baza fluxurilor de numerar viitoare, actualizate pentru a calcula valoarea actualizată netă. The valoarea actuală a opțiunii este return of the measures is calculated based on the future stream of cash flows, discounted to derive the net present value. Activele existente trebuie să fie gestionate astfel încât să maximizeze valoarea actualizată netă a activelor.

valoarea actuală a opțiunii este

The existing assets shall be managed in a way that maximizes Net Present Value of the assets. În schimb, modelul prezintă valoarea actualizată netă a garanției în cadrul a ceea ce se consideră a fi un scenariu negativ [55].

Instead, the model presents the net present value of the Guarantee under what is being considered a punitive scenario [54].

55-RO Andreea, 5° Protocol De Investigare: Freddie Mercury - #Hipnoza #AnaOprea

Alte opțiuni integrarea în CGD și o restructurare independentă nu ar fi permis să se garanteze resurse suficiente în ceea ce privește valoarea actualizată netă pentru a se compensa investiția inițială necesară. Other options integration into CGD and stand-alone restructuring would not allow sufficient resources in net present value terms to be generated to compensate for the initial investment that would have to be made.

În scopul evaluării riscului de operare, valoarea actualizată netă a tuturor investițiilor, costurilor și veniturilor concesionarului ar trebui avută în vedere în mod consecvent și uniform.

Termenul defineste o optiune call sau o succesiune de optiuni call pe rata dobanzii. Optiunile sunt instrumente prin care un trader se poate proteja impotriva evolutiei nefavorabile a preturilor.

For the purpose of assessment of the operating risk the net present value of all the investment, costs and revenues of the concessionaire should be taken into account in a consistent and uniform manner. În plus, Comisia a calculat valoarea actualizată netă VAN a investiției în Ciudad de la Luz pentru a stabili măsura în care proiectul va fi profitabil pentru investitorul privat.

Furthermore, the Commission computed the Net Present Value NPV of the investment in Ciudad de la Luz in order to give the magnitude of how much the project would be worth for the private investor. ÎnKBC Securities a prezentat un raport care conține informațiile necesare pentru a calcula valoarea actualizată netă a unei investiții pe 10 ani în Carrere Group.

Două componente ale prețului opțiunii

InKBC Securities provided a report containing the necessary information to calculate the net present value of a year investment in the Carrere Group. Prin definiție, rata internă de rentabilitate corespunde ratei de actualizare care face valoarea actualizată netă a investiției să fie egală cu zero. By definition, the internal rate of return corresponds to the discount rate which makes the net present value of the investment equal to zero.

Comisia observă că metoda de evaluare utilizată în rapoarte valoarea actualizată netă a fluxului de numerar neangajat preconizat [30] este larg acceptată pentru cazurile de achiziții. The Commission observes that the valuation method used in the reports net present value of expected free cash flows [30] is widely accepted for cases of acquisitions.

Din punct v lke conectare câștiguri online vedere al modelului financiar, valoarea actualizată netă a plăților prețului de exercitare poate fi considerată drept echivalentul plății unei sume forfetare care permite NNBG să acopere costurile de construcție.

From a financial modelling point of view, the Net Present Value of the SP payments can be thought of as the equivalent of a lump sum payment which allows NNBG to cover construction costs. Entitatea rezultată în urma concentrării va administra activele comerciale existente astfel încât să maximizeze valoarea actualizată netă VAN a activelor, în conformitate cu practica comercială normală și cu obligațiile fiduciare.

valoarea actuală a opțiunii este

The merged entity will manage existing commercial assets in a way that maximises Net Present Value NPV of the assets in accordance with normal commercial practice and fiduciary duties.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Более того, она и в самом деле была одним из величайших когда-либо построенных орудий разрушения. Для разрешения этой загадки нам потребовалось некоторое время, но ответ, будучи найден, оказался весьма прост. Давным-давно Земля имела один огромный спутник - Луну.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Calcularea valorii opțiunilor dvs. Există mai multe componente ale valorii unei tranzacții de opțiune de oprire sau opțiune. Valoarea unei opțiuni este alcătuită din valoarea sa intrinsecă plus o primă de timp. Valoarea actuală a opțiunii dvs. Două componente ale prețului opțiunii Când cumpărați un contract de opțiune sau opțiune de vânzare, prețul pe care îl plătiți este alcătuit din două componente distincte: Premiul timpului, de asemenea cunoscut sub numele de valoare în timp Valoarea intrinsecă sau valoarea curentă a opțiunii, cunoscută și sub numele de valoarea brută Prima de timp sau valoarea de timp a opțiunii reprezintă partea din prețul opțiunii pe care o plătiți pentru incertitudinea prețului opțiunii până la expirarea acesteia.