Option (finance)

Rolul opțiunilor pe piețele financiare, Ce este o Piața Finaciară? [Structura Pieței Financiare]

De asemenea, pe această piață, au loc tranzacții cu titluri emise anterior, între vânzătorii de titluri, care doresc să își recupereze capitalul bănesc avansat și diferiți cumpărători, care își propun să investească.

rolul opțiunilor pe piețele financiare

Valoarea nominală sau prețul acțiunii se determină prin raportarea capitalului social la numărul de acțiuni emise de o firmă. Obligațiunile sunt titluri de valoare care reprezintă o cotă parte dintr-un împrumut colectiv, pe termen mediu sau lung, solicitat de un agent economic.

Investitii si tranzactionare- Strategii de tranzactionare - INTRADAY Strategia Explicata Ep2

Valoarea nominală a obligațiunii se restituie posesorului la scadență, iar pe întreaga perioadă a creditului, acesta va primi o dobândă anuală fixă, înscrisă pe obligațiune. Pentru o desfășurare normală a activității, agenții economici au nevoie de împrumuturi pe termen lung cu care să își finanțeze investițiile.

rolul opțiunilor pe piețele financiare

Aceste capitaluri bănești pot fi procurate pe piața financiară. Oferta de capital este realizată de către deținătorii de resurse financiare care plasează aceste resurse pe piața de capital, prin cumpărarea de titluri de valoare.

Deținătorii de capital bănesc sunt: firmele, băncile, persoanele fizice și juridice. Conform economistului Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel "a fost întotdeauna un decalaj între ceea ce se întâmplă în economia reală și piețele financiare".

rolul opțiunilor pe piețele financiare