Ce tipuri de proiecte de investiții există?

Prezentare generală a proiectelor de investiții pe internet

CECCAR REZUMAT Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia, care sunt legate în principal de costul inițial al investiției, durata de viață a proiectului, fluxurile de numerar generate de acesta, valoarea reziduală și costul capitalului investit.

În articolul de față prezentăm pe larg aceste elemente, făcând și o clasificare a proiectelor de investiții.

Investiții online sigure. Jocuri de retragere

Termeni-cheie: proiect de investiții, cost inițial, durată de viață, fluxuri de numerar, valoare reziduală, costul capitalului investit Clasificare JEL: G17, E22 1.

Clasificarea proiectelor de investiții Clasificarea proiectelor de investiții se poate face din mai multe perspective, iar cele mai des întâlnite în literatura de specialitate sunt prezentate succint în cele prezentare generală a proiectelor de investiții pe internet urmează.

semnale de sistem de tranzacționare câți bani să câștigi rapid

O primă grupare a investițiilor poate fi făcută prin prisma categoriei de active în care se va investi. Astfel, pot exista: investiții directe — includ capacitatea de producție sau comercială a unei companii achiziția unui utilaj, a unui teren, activitatea de cercetare-dezvoltare, procesul de recrutare și instruire a personalului etc.

Analiza acestora este similară cu cea a investițiilor directe, însă prezintă și câteva cum să faci bani în casa ta specifice. O altă clasificare este cea legată de scopul realizării proiectului. Din perspectiva managementului financiar, diferențele dintre aceste tipuri de investiții sunt date de profunzimea analizei care trebuie realizată pentru stabilirea fezabilității proiectului.

Astfel, primele prezentare generală a proiectelor de investiții pe internet categorii necesită o analiză mai puțin complexă, deoarece activitatea generată prin implementarea lor este deja cunoscută, deci implicațiile financiare pot fi mai ușor estimate.

Proiecte de Investiții din Fonduri Europene – Proiecte finalizate

Cea de-a treia categorie, deși vizează tot o activitate cunoscută, implică și elemente suplimentare legate de recrutarea de noi salariați, acțiuni publicitare în scopul creșterii vânzărilor pentru a acoperi și noua capacitate de producție, găsirea și amenajarea unor spații noi de lucru etc.

Din această cauză, studiul fezabilității proiectelor respective va fi mai dezvoltat. Ultimele trei categorii presupun o analiză cu un grad de complexitate ridicat, deoarece se referă la realizarea unor proiecte de investiții legate de activități noi. O altă perspectivă de clasificare a proiectelor de investiții vizează modalitatea de finanțare a acestora, care implică diferite avantaje și dezavantaje.

opțiuni binare indicatori de 60 de secunde Internetul generează venituri

Astfel, acestea pot fi: finanțate din fonduri proprii — sumele necesare vor fi acoperite din sursele interne ale societății profitul investit în aceasta, rezerve etc.

Investițiile respective vor fi finanțate din averea acumulată de acționari în companie, astfel că rata de rentabilitate minimă dorită pentru un proiect se va baza pe așteptările lor; finanțate din surse noi atrase de la acționari — sunt mai greu accesibile, deoarece implică și un proces de emitere de noi acțiuni pentru atragerea de fonduri, însă sumele rezultate pot fi mai mari decât resursele existente în companie; finanțate din surse noi împrumutate — presupun contractarea unui credit bancar sau emiterea de obligațiuni de către societate.

Din acest motiv ele pot avea un cost mai mic, rata de rentabilitate dorită pentru un proiect bazându-se pe rata dobânzii creditului, care ar trebui să fie mai mică decât rata cerută de acționari. Totuși, implică un timp mai lung până la obținerea fondurilor, iar compania trebuie să convingă creditorii de bonitatea ei și de fezabilitatea proiectului.

O ultimă perspectivă care va fi prezentată descrie modalitatea de organizare a proiectelor de investiții ce implică diverse restricții în realizarea lor.

Acestea sunt: proiecte concurente — implementarea unui proiect presupune imposibilitatea realizării altuia, concurent. De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o imprimantă. Dacă va achiziționa marca X, îi va fi imposibil să cumpere și marca Y folosind aceeași sumă și pentru a desfășura aceeași activitate.

De aceea, pentru a alege între două proiecte concurente se vor realiza analiza distinctă a fiecăruia și alegerea celui cu implicații mai bune pentru firmă; proiecte complementare — implementarea unui proiect implică, obligatoriu, și realizarea celui de-al doilea. De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o mină de diamant pentru exploatare. Locația minei este greu accesibilă, nefiind disponibile niciun drum și nicio cale ferată pe o rază de 50 de kilometri. Astfel, pentru o exploatare reușită a minei, este imperativ necesară construirea unui drum de acces.

În acest caz, se recomandă realizarea analizei de fezabilitate pentru ambele proiecte în același timp; proiecte independente — implementarea unui proiect permite și realizarea altuia, însă nu este condiționată de aceasta.

Proudly powered by Tuto WordPress theme from MH Themes Acest site foloseste cookie-uri Acest website folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătății experiența. Din aceste cookie-uri, cookie-urile care sunt clasificate ca fiind necesare sunt stocate pe browserul dvs. De asemenea, folosim cookie-uri terțe care ne ajută să analizăm și să înțelegem cum utilizați acest site web.

De exemplu, o companie dorește să construiască pe un teren un hotel. Acest lucru nu o împiedică să construiască și un restaurant pe un teren de lângă hotel. Analizele proiectelor respective pot fi avantajele investiției în bitcoin împreună, existând ipoteza unei corelații între veniturile hotelului și cele ale restaurantului generate de aceiași clienți. Însă pot fi efectuate și analize distincte ale celor două proiecte și decizia să fie luată pentru fiecare în parte.

În funcție de rezultatele analizelor, se pot realiza ambele investiții, unul dintre proiecte sau niciunul. Având în vedere existența a numeroase oportunități de investire pe piață, fiecare cu specificul ei, este necesară o analiză coerentă și corectă a implicațiilor financiare, comerciale, de resurse umane etc.

Pașii principali care trebuie parcurși sunt prezentați în cele ce urmează. Fundamentarea elementelor specifice unui proiect de investiții Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia. Ele sunt legate în principal de: costul inițial al investiției — fluxul de numerar inițial necesar pentru punerea în funcțiune a proiectului; durata de viață a proiectului — perioada în care se dorește exploatarea investiției; fluxurile de numerar generate de proiect — cash flow-urile pe care se estimează că le va încasa sau plăti compania în fiecare an ca urmare a exploatării proiectului; valoarea reziduală — fluxul de numerar final pe care îl generează proiectul pentru entitate în anul în care se dorește terminarea utilizării acestuia; plus opțiuni binare capitalului investit — rentabilitatea minimă anuală pe care o așteaptă compania de la proiect pentru a acoperi riscul asumat prin realizarea sa.

Costul inițial al investiției Costul inițial al investiției este un element foarte important al proiectului, deoarece reprezintă suma de care trebuie să dispună compania pentru a putea începe investiția.

Alegeri inteligente pentru orase inteligente Energynomics si BusinessMark

În funcție de valoarea ei se va stabili și modul de finanțare a proiectului din fonduri proprii, prin apelarea la un credit sau atragerea de noi fonduri de la acționari etc. În același timp, acest flux de numerar negativ pentru entitate ieșire de numerar este cel care va trebui acoperit din fluxurile de numerar viitoare ce se estimează că vor fi generate de investiție pentru ca ea să fie considerată fezabilă.

Portalul AFIR - informații FEADR, Depunere online proiecte FEADR

Din această cauză, fundamentarea costului investiției trebuie realizată ținându-se cont de toate elementele care ar putea să o influențeze, fără însă a le supraevalua sau subevalua. Costul inițial al investiției include: prețul de achiziție a utilajelor, spațiului, automobilelor necesare desfășurării investiției.

opțiune de la 10 pe zi emite o opțiune

Exemplu O companie dorește să realizeze o investiție într-o linie tehnologică pentru producerea de țigle de tip B, pentru care se cunosc următoarele: preț de achiziție — Investiția este necesară indicatori de opțiuni turbo a înlocui o linie tehnologică veche, ce produce țigle de tip A, care la momentul realizării investiției se vinde la prețul de 7.

Valoarea de intrare a liniei tehnologice vechi este de În același timp se renunță și la un mijloc de transport cu valoarea de 8.

Analiza unui proiect de investiții

Ne propunem să determinăm costul investiției făcute de companie. La determinarea costului investiției se va ține cont numai de elementele care au legătură cu realizarea proiectului.

recenzii opțiuni de tranzacționare cum să faci bani pe internet în mod eficient

Prețul de achiziție al noului utilaj și cheltuielile cu montajul și specializarea personalului reprezintă plăți pentru companie, iar vânzarea utilajului vechi va genera o încasare, deci acestea vor fi incluse în calcul cu semne diferite. Vânzarea utilajului vechi generează și un impozit pe profit, care constituie o altă plată pentru entitate. Profitul va fi calculat ca diferență între veniturile din vânzarea imobilizării și cheltuielile cu vânzarea acesteia generate de scoaterea din situațiile financiare a părții rămase neamortizate.

Investiții online sigure. Jocuri de retragere

Nu se va ține cont de vânzarea mijlocului de transport, deoarece, deși este o operațiune simultană cu investiția, ea nu este necesară realizării acesteia. Durata de viață a investițiilor Durata de viață a investițiilor reprezintă perioada dorită de exploatare a proiectului în companie și este intervalul de timp pentru care se vor estima cash flow-urile generate de acesta în cadrul analizei de fezabilitate.

Durata de viață este în general legată de perioada legală de amortizare, însă ține cont de specificul proiectului.

Aceasta va include toate etapele de amenajare a terenului, respectiv perioada în care se observă o variabilitate mai ridicată a veniturilor și cheltuielilor generate de proiect. Ulterior acestei perioade, cash flow-urile viitoare generate de proiect vor fi considerate aproximativ constante, iar influența lor asupra fezabilității proiectului se va vedea în cadrul valorii reziduale.

Finantarea proiectelor de investitii – o abordare practică

Cash flow-urile generate de un proiect de investiții Cash flow-urile generate de un proiect de investiții reprezintă un element semnificativ în procesul de evaluare a fezabilității acestuia, deoarece ele constituie principala sursă de câștig și deci cea mai importantă modalitate de recuperare a investiției și de înregistrare a unui surplus de numerar.

Din această cauză, estimarea cash flow-urilor proiectului trebuie făcută într-o manieră coerentă și cu o probabilitate mare de a se realiza în anii următori. Valoarea reziduală Valoarea reziduală VR reprezintă ultima sursă de câștig a companiei de pe urma unui proiect, care apare după încasarea ultimului cash flow din perioada de viață a acestuia. În funcție de specificul proiectului, ea poate fi calculată fie prin prisma prețului de vânzare estimat, fie pe baza actualizării cash flow-urilor ulterioare.

Totodată, se vor vinde și activele circulante nete care au fost necesare pentru implementarea proiectului, dar care au devenit inutile odată cu vânzarea lui.