136683510 Analiza Investitiilor in Mediu Incert

Opțiuni reale în proiecte de investiții

Această ipoteză ne-a permis să utilizăm o singură rată de rentabilitate cerută de investitori ȋn procesul de evaluare şi selectare a proiectelor pentru ca acestea să fie introduse ȋn bugetul de investiţii al firmei.

Cu toate acestea, se ştie că fiecare proiect de investiţii are un risc asociat specific. Proiectele care se aşteptă să genereze venituri mari sunt mai riscante şi ele pot reduce valoarea firmei.

Cu toate acestea, diferențele în distribuția fluxului de venituri în timp au un impact semnificativ asupra indicatorului VSDP. Rata internă de rentabilitate a proiectului Y este de aproape 1,6 ori mai mare decât pentru proiect Z. Schimbările adverse care afectează atât economia în ansamblu, cât și un anumit tip de afacere necesită un nivel adecvat al ratei de actualizare. Proiecte cu dimensiuni maxime WSDPmai atrăgătoare, întrucât sunt potențial capabile să reziste la sarcini mari de capital de investiții asociate cu o posibilă creștere a valorii sale.

Prin urmare, este important să ȋnţelegem mai bine cum riscul poate afecta valoarea firmei. În acest capitol se vor prezenta câteva metode folosite pentru evaluarea investiţiilor riscante.

Proiectele de investiţii ȋncorporează opţiuni pentru managementul firmei de a lua decizii ulterior deciziei de implementare. Odată ce un proiect este acceptat, managementul trebuie să aibă flexibilitatea de a face semnale pe binar care vor afecta fluxurile de numerar generate de proiect şi, implicit, performanţa acestuia.

Această flexibilitate se mai numeşte şi adoptarea de opţiuni reale. Analiza de sensibilitateEvaluarea proiectelor folosind criteriul VAN se bazează pe utilizarea fluxurilor de numerar şi nu a profiturilor.

Fluxurile de numerar sunt proiecţii realizate pe baza anumitor ipoteze. În practică, confirmarea ipotezelor este esenţială, dar ȋn multe cazuri este important să fie analizate efectele produse ȋn cazul unor abateri de la valorile previzionate [2]. O soluţie la această problemă este analiza de sensibilitate.

opțiuni reale în proiecte de investiții barca comercială

Această metodă examinează cât de sensibilă este mărimea VAN generată de un proiect atunci când se produc schimbări ale ipotezelor de lucru. Pentru exemplificare să considerăm firma Electric Group care a realizat recent un motor electric folosit pentru vehicule grele şi intenţionează să-l producă ȋn serie.

Types of real options[ edit ] Simple Examples Investment This simple example shows the relevance of the real option to delay investment and wait for further information, and is adapted from "Investment Example". Consider a firm that has the option to invest in a new factory.

Linia de producţie a acestui motor necesită o investiţie de 0,7 miliarde RON şi se estimează că produsul va fi vândut ȋntr-o perioadă de patru ani ciclul de viaţă al motorului. O proiecţie preliminară a fluxurilor de numerar este prezentată ȋn tabelul Se presupune că proiecţiile pentru fiecare variabilă sunt constante ȋn cei patru ani de exploatare a proiectului.

Real options valuation - Wikipedia

VAN Etapa 3. Venitul generat de model ȋn anul următor se bazează pe trei componente: mărimea pieţei, cota de piaţă şi preţul unui panou fotovoltaic. În mod evident, cu această extragere aleatoare nu se poate obţine rezultatul final.

opțiuni reale în proiecte de investiții opțiune de cablare

Mai trebuie efectuate alte extrageri aleatoare pentru a determina veniturile aferente fiecărui an ȋn care proiectul este analizat. De asemenea, trebuie efectuate extrageri aleatoare pentru costurile aferente fiecărui an luat ȋn considerare.

În final, o extragere aleatoare este necesară pentru a determina investiţia iniţială. În acest mod, un singur rezultat determinat prin extrageri aleatoare pentru fiecare variabilă din model, va genera un flux de numerar ȋn fiecare an pentru proiect.

136683510 Analiza Investitiilor in Mediu Incert

Probabilitatea de realizare a acestui rezultat se poate determina, deoarece se cunosc probabilităţile fiecărei componente. Evident probabilitatea rezultatului final va fi mai mică odată ce noi extrageri pentru veniturile, costurile viitoare şi investiţia iniţială se vor efectua, iar probabilităţile aferente vor fi incluse ȋn rezultat. În cadrul acestei etape sunt generate fluxurile de numerar pentru fiecare an necesare obţinerii unei singur rezultat.

Ceea ce ne interesează ȋn mod deosebit este distribuţia fluxurilor de numerar din fiecare an ce produc mai multe rezultate.

Pentru a obţine această distribuţie de probabilitate a rezultatului final de exemplu VAN trebuie efectuate noi extrageri.

Analiza Investitiilor in Mediu Incert

Multe companii mari consumatoare de produse petroliere, cum sunt cele din industria transporturilor sau din sectorul energetic, au fost prinse cu garda jos. De exemplu, compania americană de transport aerian American Airlines a fost nevoită să plătească, încel puţin milioane de dolari ȋn plus pentru achiziţionarea combustibilului necesar.

opțiuni reale în proiecte de investiții opțiunea strategiei de frontieră

Alte companii au folosit tehnici specifice managementului riscului, ca cele de hedging şi au fost capabile să se protejeze de efectele creşterii preţului petrolului. De exemplu, compania CSX Corporation, specializată în transporturi feroviare şi fluviale, folosind tehnici de hedging a limitat costul celor milioane de galoane produse petroliere necesare consumului anual. Diferite tehnici de hedging ca acordurile swap, opţiuni şi contracte futures sunt disponibile pentru firmele care aleg să se protejeze de evoluţiile nedorite ale preţurilor.

Un acord swap este un contract ȋntre un cumpărător şi un vânzător prin care este stabilit preţul pe care cumpărătorul ȋl va plăti sau vânzătorul ȋl va ȋncasa.

De asemenea, folosirea opţiunilor CALL având ca activ suport ţiţeiul permite deţinătorului să achiziţioneze petrol la un preţ de exercitare stabilit ȋnainte de livrare. Hedgingul este o tehnică folosită pentru managementul riscului.

opțiuni reale în proiecte de investiții cât de multe opțiuni sunt executate

Scopul operaţiunilor opțiuni reale în proiecte de investiții hedging nu este minimizarea costurilor ci minimizarea riscului. Companiile care trebuie să achiziţioneze anumite mărfuri şi aplică tehnici de hedging pentru a controla riscul creşterii preţului uneori pot plăti mai mult dacă preţurile rămân reduse faţă de companiile care nu se angajează ȋn operaţiuni de opțiuni reale în proiecte de investiții.

Totuşi, ȋn cazul ȋn care preţul va creşte ele vor plăti mai puţin. Practic, hedgingul este o tehnică pentru managementul riscului ce permite unei firme să anticipeze şi să gestioneze costurile sale viitoare mai eficient.

Real options valuation

Totuşi, ipoteza că veniturile, costurile şi fluxurile de numerar sunt constante pe ȋntregul interval analizat este greu de acceptat ȋn practică. Tabelul Fluxurile de numerar previzionate pentru producţia de motoare electrice fabricate de firma Electric Group Dacă admitem că estimarea veniturilor depinde de trei ipoteze principale: cota de piaţă, mărimea pieţei pentru astfel de motoare şi preţul unui motor.

Atunci, trebuie modelate mai realist aceste proiecţii, în primul rând veniturile potenţiale generate de vânzarea producţiei de motoare. Cei de la marketing pot sugera faptul că numărul de motoare vândute anual se determină prin multiplicarea cotei de piaţă ce revine firmei cu potenţialul anual al pieţei pentru astfel de motoare. Adică, numărul de motoare este egal cu produsul dintre cota de piaţă şi mărimea anuală a pieţei. Prin ȋnlocuire, numărul de motoare pe care firma speră să le vândă ȋntr-un an se determină astfel: Veniturile anuale obţinute din vânzarea acestor motoare se determină prin multiplicarea numărului de motoare vândute cu preţul unui motor.

opțiuni reale în proiecte de investiții optiuni pentru cursuri

Să presupunem că preţul unui motor este de mii RON. Prin urmare, venitul anual obţinut de firmă din vânzarea acestor motoare este Analiza costurilor necesită gruparea lor ȋn două categorii: costuri variabile şi costuri fixe. Când producţia este zero, aceste costuri devin nule. Costurile cu manopera directă şi materiile prime sunt ȋn general variabile.

În mod normal se presupune că un cost variabil este constant pe unitatea de produs, astfel ȋncât, costurile variabile totale sunt proporţionale cu nivelul producţiei. Aceste estimări reprezintă aşteptările companiei ȋn diferite situaţii: estimări optimiste când situaţiile favorabile sunt dominante, estimări pesimiste în cazul situaţiilor nefavorabile şi estimările cel mai probabil de a se realiza.

Acest prag de rentabilitate se poate calcula folosind profitul contabil sau valoarea prezentă a fluxurilor de numerar[3].

opțiuni reale în proiecte de investiții binar java

În tabelul În figura Conform datelor din această figură, punctul A reprezintă pragul de rentabilitate, adică, punctul ȋn care proiectul nu generează nici profit şi nici pierderi. Acest prag se poate determina foarte simplu. Pentru ȋnceput se calculează contribuţia marginală, adică, diferenţa dintre preţul unitar la care este vândut un motor şi costul variabil unitar aferent.

Cum să faci PRIMA Investiție Imobiliară

Această contribuţie exprimă aportul la profitul brut pe care fiecare unitate suplimentară ȋl aduce[5].