Optiuni pentru practica profesională de vară | Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Opțiuni în practică

opțiuni în practică

Centralizarea acestor optiuni va fi realizata de către seful de grupă, cel tarziu până vineri Aceasta centralizare va conține opțiuni în practică tabel cu: nume, prenume, grupa și varianta aleasă și va fi trimisă pe email-ul: practica. Studenții care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă CIM.

Studenții care se încadrează la această variantă vor prezenta, la începutul anului universitarconsilier indicator opțiuni adeverință din care să reiasă faptul că au efectuat practica la locul de muncă, după efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de de ore.

opțiuni în practică

Încheierea situației se va efectua pe baza metodologiei prevăzute în Ghidul de practică valabil la nivelul fiecărei facultăți. Varianta 2.

Studenții pot opta pentru una din institutiile puse la dispozitie de catre facultate numite in continuare Parteneri de Practica sau își pot identifica pe cont propriu un Partener de practică unde sunt acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai — 04 septembrie În acest caz, studenții sunt obligați: -        să încheie cu societatea respectivă un contract, conform modelului stabilit de conducerea facultății din care provine studentul, -        să completeze, pe durata stagiului, toate documentele prevăzute în Ghidul de practică definit la nivelul facultății, iar la terminarea perioadei de practică să obțină din partea partenerului de practică Atestatul de Practică vezi site-ul facultății, Practica studenților prin care să certifice efectuarea a de ore Astfel, studenții care optează pentru această variantă vor parcurge următoarele etape : ETAPA 1.

Centralizarea acestor optiuni va fi realizata de către seful de grupă, cel tarziu până pe Aceasta centralizare va conține un tabel cu: nume, prenume, grupa și Partenerul opțiuni în practică Practica ales și apoi va fi trimisă pe email-ul: practica.

opțiuni în practică

Astfel se va putea opta pentru: A. O firmă din lista pusă la dispoziție de către Facultatea de Inginerie Electrică În cazul acestei variante, cererile vor fi luate în considerare în ordinea venirii până la completarea locurilor disponibile cu excepția situației în care firma își va stabili propria procedură de selecție. O firma selectată pe baza opțiunii individuale În cazul în care studenții nu vor opta pentru una din firmele puse la dispoziție de facultatea noastră sau nu vor mai exista locuri disponibile, vor fi nevoiți să-și găsească unitatea unde să-și desfășoare activitatea de practică.

opțiuni în practică

ETAPA 2. Convenția tripartită va fi tiparită și semnată într-un singur exemplar, după cum urmeză: -          Se va completa și semna de către student -          Se va semna și stampila de către firmă Ulterior va fi încarcată pe platforma Moodle începând cu data de  In cazul în care partenerul de practică dorește un exemplar în original, atunci studentul poate trimite prin poștă convenția.

Joburi din editiile anterioare

Dupa ce Conventiile de Practica vor fi semnate de catre reprezentantii facultatii acestea se vor posta din nou pe Platforma on-line iar fiecare student le va putea descarca pentru a pastra un exemplar pentru el si unul pentru Partenerul de Practica.

Varianta 3.

opțiuni în practică

Studenții care NU își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde să fie acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai — 04 septembrie Acestei categorii de studenți li se va oferi, de către facultate, posibilitatea de a efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic într-unul din laboratoarele universității. Activitatea se va desfășura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului universitarpe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14 săptămâni de școală, vacanța de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie și pe durata vacanței intersemestriale.

Related Content

Pe durata stagiului, studenții pot participa la pregătirea laboratoarelor sau la diferite activități opțiuni în practică testare-experimentări-cercetare în laboratoarele universității. Observații Contractele de practică deja semnate, în care este menționată durata de de ore, rămân valabile.

opțiuni în practică

În situația în care societatea unde studentul efectuează practica va dori să consemneze efectiv numărul de ore efectuate, atunci se va modifica doar acest aspect, printr-un Act Adițional la contract, semnat unilateral de societate. La calcularea mediilor, în vederea stabilirii opțiuni în practică de acordare a burselor de studii în semestrul I al anului univeristarpentru studenții din anul III actual, anul IV în noul an universitar, nu se va lua în considerare situația de la disciplina Practică indiferent dacă studentul are situația încheiată sau nu la această disciplină.

Neîncheierea situației la această discipline până la sfârșitul anului universitar NU se va considera restanță.