Articole noi

Ooo tranzacționare fitilelor

ooo tranzacționare fitilelor

Dicţionar Puteţi să consultaţi o formă actualizată la data Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul varianta PDF sau alegeţi un abonament! Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristicăaccesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în ooo tranzacționare fitilelor ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, lucrează în opțiuni binare la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.

ooo tranzacționare fitilelor

Articolul 3 Legislaţia, normele tehnice şi standardele la care se face referire în prezenta normă tehnică, relevante pentru odorizarea gazelor naturale, sunt prevăzute în anexa nr. Secţiunea a 2-a Abrevieri, termeni şi expresiiArticolul 4 În sensul prezentei norme tehnice sunt definite următoarele abrevieri:a ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase;b ANRE - Ooo tranzacționare fitilelor Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;c CA - conductă de alimentare din amonte; d EM - etilmercaptan;e IP - grad de protecţie;f Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.

Capitolul II Informaţii privind odorizarea gazelor naturaleSecţiunea 1 Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturaleArticolul 6 Gazele naturale sunt inodore şi incolore; de aceea pentru sesizarea prezenţei lor în aer este necesară odorizarea.

ooo tranzacționare fitilelor

Articolul 9 În cazul schimbării odorizantului, selectarea mirosului de gaz implică, cel puţin:a cunoaşterea caracteristicilor chimice şi fizice ale odorizantului;b componentele gazelor naturale;c materialele de construcţie ale conductelor de gaze naturale; d proprietăţile solului;e recunoaşterea mirosului noului odorizant de către populaţie.

Articolul 11 1 Odorizantul lichid poate provoca gonflarea accentuată sau dizolvarea materialelor organice, cum ar fi materialele plastice, materialele de etanşare şi lubrifianţii. Articolul 12 1 Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale este etilmercaptanul.

ooo tranzacționare fitilelor

Articolul 13 Descrierea generală, substanţele chimice componente, proprietăţile fizico-chimice şi evaluarea riscurilor etilmercaptanului sunt prezentate în fişa tehnică prevăzută în anexa nr. Secţiunea a 2-a Cerinţele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea odorizantului şi umplerea rezervoarelor fixe cu odorizantArticolul 14 Odorizantul se clasifică, se etichetează şi se ambalează în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.

ooo tranzacționare fitilelor

Articolul 15 1 La manipularea odorizantului se iau toate măsurile de securitate corespunzătoare prevăzute în documentele precizate la art. Articolul 16 1 Înainte de manipularea odorizantului se citesc cu atenţie următoarele documente:a fişa cu date de securitate a odorizantului;b indicaţiile specificate de producătorul odorizantului pe eticheta odorizantului.

Feel The Markets 17.12.2020, invitat Armand Domuța, CEO Restart Energy