Browser incompatibil

Legea opțiunii

Conținutul

  LEGE nr.

  legea opțiunii

  La articolul 5, punctele 45 și 29 legea opțiunii modifică și vor avea următorul cuprins La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu următorul cuprins: 2 Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

  La articolul 16 alineatul 2litera e se modifică și va avea următorul cuprins:e alte variante educaționale alternative, adaptate cerințelor educaționale individuale.

  La articolul 19, litera e se modifică și va avea următorul cuprins:e să asigure pregătirea cadrelor legea opțiunii în vederea adaptării practicilor educaționale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învățământ obișnuit; La articolul 24, după alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 9cu următorul cuprins: 9 Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin.

  La articolul 75 alineatul 2litera e se modifică și va avea următorul cuprins:e să inițieze și să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării și păstrării în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv prin încurajarea acestora în sensul adaptării programului și normelor de lucru.

  legea opțiunii

  La articolul 96 alineatul 2după litera g se introduce o nouă literă, litera hcu următorul cuprins:h accesibilizarea instituțiilor și a clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul de legea opțiunii. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.

  legea opțiunii

  Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

  legea opțiunii