Opțiuni de acțiuni: ce este și cum să câștigi bani pe ele? - Comercial -

Exemplu de opțiuni pe acțiuni, Opțiuni binare pe acțiuni - beneficii și exemple comerciale. Ce sunt opțiunile binare

Opciones de compra de acciones Alte traduceri Remunerarea directorilor fără funcții executive sau a membrilor consiliului de supraveghere nu ar trebui să includă opțiuni pe acțiuni.

exemplu de opțiuni pe acțiuni

La remuneración de los consejeros no ejecutivos o de los pertenecientes al consejo de vigilancia no debe incluir opciones sobre acciones. Atunci când aceste opțiuni pe acțiuni sunt exercitate, emitentul livrează acțiunile deținătorului de opțiuni. Cuando se ejercitan estas opciones sobre accionesel emisor entrega acciones al tenedor de la opción.

The strike price may be set by reference to the spot price market price of the underlying security or commodity on the day an option is taken out, or it may be fixed at a discount or at a premium. The seller has the corresponding obligation to fulfill the transaction i.

Opțiuni pe acțiuni ale salariaților [51] Opciones de compra de acciones de los asalariados [51] Opțiuni pe acțiuni ale angajaților F. Opciones de compra de acciones de los asalariados F. Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de poți câștiga mulți bani aici reservas y opciones sobre acciones de los empleados Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de empleados De exemplu, partenerul poate avea posibilitatea de a primi la alegere opțiuni pe acțiuni sau drepturi privind aprecierea acțiunilor cu decontare în numerar.

Por ejemplo, la otra parte podría tener la opción de recibir opciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de acciones, liquidables en efectivo.

  • opțiunile pe acțiuni - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context
  • Avantajele opțiunii ca instrument financiar O opțiune de acțiuni este un contract care dă dreptul de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ.

Prin acordarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni în plus față de alte remunerații, entitatea plătește o remunerație suplimentară pentru a obține beneficii suplimentare. Con la concesión de acciones o de opciones sobre accionesademás del resto de la retribución, la entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos beneficios económicos adicionales.

Spațiul Public - Necesitatea tranziției de la economie liniară la circulară / 30.11.2020

El apéndice B contiene directrices adicionales sobre la determinación del valor razonable de las acciones y de las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los plazos y condiciones que son normalmente utilizados en una exemplu de opțiuni pe acțiuni de acciones o de opciones sobre acciones a los empleados. Conforme a la subdivisión funcional, las posiciones y transacciones financieras transfronterizas se clasifican en las siguientes categorías: inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de los empleados, otra inversión y activos de reservas.

Schimburile de opțiuni pe acțiuni sau alte prime cu plata pe bază de acțiuni care au loc împreună cu o combinare de întreprinderi sunt contabilizate drept modificări ale primelor cu plata pe bază de acțiuni în conformitate cu IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni.

exemplu de opțiuni pe acțiuni

Los intercambios de opciones sobre acciones u otros acuerdos de pagos basados en acciones realizados conjuntamente con una combinación de negocios se contabilizan como modificaciones de los acuerdos de pagos basados en acciones de conformidad con la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

Mai precis, impune ca o entitate să reflecte în profitul sau în pierderea sa, precum și în poziția sa financiară efectele tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni, inclusiv cheltuielile asociate tranzacțiilor în care sunt acordate angajaților opțiuni pe acțiuni.

En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del ejercicio y en su posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados.

  • opțiuni pe acțiuni - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context
  • Ce sunt opțiunile binare Opțiuni binare pe acțiuni - beneficii și exemple comerciale.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

exemplu de opțiuni pe acțiuni

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru exemplu de opțiuni pe acțiuni accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

exemplu de opțiuni pe acțiuni

Propune un exemplu.