Acord-cadru de furnizare medicamente antineoplazice | TenderWolf | smart tender management

Acord de atribuire a opțiunilor

Conținutul

  Într-o asemenea situație, voința legiuitorului a fost aceea de a trata fiecare lot ca o procedură de sine stătătoare, acest lucru având impact inclusiv asupra măsurilor de remediere care pot fi dispuse de instanțele de judecată în ipoteza soluționării unor contestații formulate de către unii dintre participanții la procedură.

  Curtea de Apel București a confirmat recent acest raționament în cadrul unui litigiu complex, pronunțând o soluție favorabilă uneia dintre cele mai importante companii românești care își desfășoară activitatea în domeniul producției de vehicule destinate apărării.

  consilier pentru cumpărarea de opțiuni binare

  Hotărârea Curții de Apel București este definitivă. În susținerea caracterului autonom al procedurii aferente fiecărui lot, au fost invocate următoarele argumente ce rezultă din legislația în vigoare în materia achizițiilor publice a se vedea, cu precădere, Legea nr.

  Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza, în termenele prevăzute de lege, Consiliul sau, după caz, instanța de judecată în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a unui interes legitim.

  robot binar

  Pornind de la acest text de lege, echipa de avocați a argumentat că măsura de remediere pentru care se optează trebuie să fie proporțională cu scopul urmărit, precum și cu gravitatea pretinselor încălcări ale legii, astfel cum au fost invocate în cauză. Astfel, primează acele măsuri care pot conduce la remedierea efectelor prejudiciabile, dar care sunt însă apte să salvgardeze procedura de atribuire spre exemplu, va avea prevalență soluția anulării unor răspunsuri ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de către participanți, în măsura în care rezultă că acest remediu este suficient pentru a restabili legalitatea procedurii.

  În tot acest demers, trebuie să se țină seama de efectul util al măsurii de remediere ce urmează a fi dispusă, raportat la circumstanțele de fapt relevante ale fiecărei cauze.

  tranzacționare online vmi

  Prin decizia pronunțată, Curtea de Apel București a confirmat că: În alegerea unei măsuri de remediere adecvate, este esențial să se țină cont de obiectul și particularitățile fiecărei proceduri de atribuire. Principiul salvgardării actului juridic consacrat în dreptul privat este aplicabil și în acord de atribuire a opțiunilor achizițiilor publice. Acord de atribuire a opțiunilor acest sens, chiar și dacă instanța ar opta pentru anularea procedurii de atribuire, nulitatea parțială constituie regula, iar nulitatea totală excepția.

  Din această perspectivă, nulitatea trebuie privită ca reprezentând o soluție flexibilă, impunându-se a fi înlăturate doar efectele contrare legii, iar celelalte urmând a fi menținute. Faptul că documentația de atribuire este unitară pentru toate loturile nu împiedică anularea procedurii doar în privința unuia dintre loturi, în funcție de obiectul contestației, de abaterile constatate și efectul acestora.

  prezentare generală a tuturor opțiunilor binare

  Anularea întregii proceduri de atribuire apare ca o soluție extremă care ar putea fi dispusă de către instanța de judecată, în măsura în care abateri grave de la prevederile legale afectează iremediabil procedura de atribuire. Așa cum a subliniat și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, autoritățile contractante nu au dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a crea circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea conduită putând fi considerată o încălcare a principiului asumării răspunderii principiu care se referă la răspunderea participanților pentru deciziile luate și acțiunile întreprinse în cadrul procedurilor de achiziții publice, în vederea prezervării utilității și eficienței acestora.

  diferențele dintre opțiune și mandat

  Un articol semnat de Andreea Micu, Partner amicu stoica-asociatii. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

  cât câștigă Wenceslas în casa 2