Ghidul Venitului Minim Vital | AMBASADA ROMÂNIEI în Regatul Spaniei

Venituri suplimentare sau principale

Aici sunteţi: Pagina de start » Programe Aflați care sunt joburile suplimentare foarte bine plătite Dacă sunteți ambițioși, cu siguranță nu sunteți mulțumiți de veniturile curente.

Costul forței de muncă se compune din costurile aferente salariilor, la care se adaugă costurile nesalariale, cum ar fi contribuțiile sociale ale angajatorilor.

De asemenea, procentul costurilor nesalariale variază considerabil de la un stat membru al UE la altul.

Venitul minim vital în spaniola - IMV este o prestație necontributivă acordată de sistemul de securitate socială, care vizează prevenirea riscului de sărăcie și excludere socială în cazul persoanelor care trăiesc singure sau integrate într-o unitate de convieţuire, atunci când se află într-o situație vulnerabilă din cauza lipsei de resurse economice suficiente pentru acoperirea nevoilor de bază. DURATĂ: Durata perceperii va fi prelungită atâta timp cât persistă situația de vulnerabilitate economică și sunt menținute cerințele care au creat dreptul la acordarea sa. S-a stabilit, de asemenea, că cererile depuse în primele trei luni până pe 15 septembrie să aibă efecte economice începând cu data de 1 iuniecu condiția ca cerințele să fie îndeplinite din acea dată.

Venitul salarial orar brut median din statul membru al UE care înregistrează cea mai mare valoare este de 16 ori venituri suplimentare sau principale mare decât venitul salarial orar din statul membru cu valoarea cea mai scăzută, atunci când este exprimat în euro; exprimat în standardul puterii de cumpărare SPC — care explică diferențele la nivelul prețurilor între țări — raportul este de 5 la 1.

Lucrătorii cu venituri salariale mici Lucrătorii cu venituri salariale mici sunt definiți ca fiind angajații care câștigă cel mult două treimi din venitul salarial orar brut median național dintr-o anumită țară. Comparativ cuprimul an de referință disponibil pentru aceeași colectare de date, proporția lucrătorilor cu venituri salariale mici a rămas relativ stabilă, crescând cu 0,2 puncte procentuale în UE și cu 0,4 puncte procentuale în zona euro Figura 3.

 • Ghidul Venitului Minim Vital | AMBASADA ROMÂNIEI în Regatul Spaniei
 • Venit - Wikipedia
 • Câți bani poți câștiga pe schimb
 • Archive:Salariile și costul forței de muncă - Statistics Explained
 • Joburile suplimentare foarte bine plătite
 • Grafic bitcoin vs litecoin
 • VENITURI SUPLIMENTARE BUCURESTI
 • Patru state membre Danemarca, Germania, Estonia și Luxemburg au înregistrat excedente bugetare în

Disparitatea salarială de gen În pofida unei anumite convergențe, există în continuare o diferență considerabilă între veniturile salariale medii ale bărbaților și cele ale femeilor la nivelul UE, concept cunoscut în general sub denumirea de disparitate salarială de gen. Printre factorii care pot explica, cel puțin parțial, diferențele de remunerare între femei și bărbați se numără segregarea sectorială și ocupațională, educația și formarea, sensibilizarea și transparența, precum și discriminarea directă.

Diferențele de remunerare între femei și bărbați reflectă şi alte inegalități — în special, partea adesea disproporționată a responsabilităților familiale pe care și-o asumă femeile și, prin urmare, dificultățile cu care se confruntă în a concilia viața profesională cu cea privată.

 1. И ведь это только первая из бесконечной череды ваших жизней.
 2. Amenzile reprezintă venituri suplimentare la buget. - Taxe -
 3. Ratele comercianților în opțiuni binare în timp real
 4. Archive:Statistici privind finanțele publice - Statistics Explained

Multe femei lucrează cu fracțiune de normă sau în cadrul unor contracte atipice: deși acest lucru le permite să rămână pe piața forței de muncă și să-și îndeplinească în același timp și responsabilitățile familiale, acest lucru poate avea o influență negativă asupra remunerării lor, asupra evoluției carierei sau asupra perspectivelor de promovare și de pensionare. Salariul net și sarcina fiscală Salariul net Informațiile referitoare la salariul net completează datele privind salariul brut în ceea ce privește veniturile disponibile, cu alte cuvinte, după deducerea din sumele brute a impozitului pe venit și a contribuțiilor la asigurările sociale ale angajatului și adăugarea de alocații familiale în cazul familiilor cu copii.

Alocațiile familiale sunt transferuri de numerar plătite pentru copiii aflați în întreținere.

venituri suplimentare sau principale

Aceleași două state membre ale UE au înregistrat cel mai scăzut 4  EURrespectiv cel mai ridicat 52  EUR venit salarial net mediu pentru un cuplu căsătorit cu un singur venit și cu doi copii Tabelul 1. În cazul unui cuplu căsătorit în care ambii parteneri au un loc de muncă ambii câștigând venitul salarial mediuLuxemburg a înregistrat cel mai ridicat venituri suplimentare sau principale salarial net anual, 85  EUR în cazul unui cuplu cu doi copii și 78  EUR în cazul unui cuplu fără copii; Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut venit salarial net, 7  EUR, indiferent dacă cuplul are sau nu copii.

Pedeapsa este o sumă de bani plătibilă de contribuabilul care și-a plătit anticipat datoriile. Această plată este reglementată de legislația fiscală relevantă articolul 75 din Codul Fiscal al Federației Ruse.

Presiunea fiscală Informațiile privind presiunea fiscală sunt destinate măsurării presiunii fiscale și a contribuțiilor la asigurările sociale raportate la costul forței de muncă.

Aceste informații sunt furnizate în legătură cu lucrătorii cu venituri salariale mici. La nivelul statelor membre ale UE nu s-a conturat o tendință clară a evoluției presiunii fiscale pentru lucrătorii cu venituri salariale mici în cursul perioadei cuprinse între și a se vedea tabelul 2 : sarcina fiscală a crescut în 15 state membre și a scăzut în 12 state membre; nu sunt disponibile date pentru Croația.

venituri suplimentare sau principale

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Țările de Jos -9,3 puncte procentuale și în Suedia -5,7 puncte procentuale. Cele mai importante scăderi s-au înregistrat în Lituania ,3 puncte procentuale și în Suedia ,8 puncte procentualeîn vreme ce Ungaria și Republica Cehă au înregistrat creșteri de 16,4, respectiv 14,4 puncte procentuale.

Plasați amenzi printre alte plăți

În schimb, au existat evoluții foarte diferite în rândul statelor membre. Sursele și disponibilitatea datelor Costul forței de muncă Costul forței de muncă include remunerarea angajatului de exemplu, remuneraţiile şi salariile în bani şi în natură, contribuțiile sociale plătite de angajatoricosturile pentru formarea profesională și alte cheltuieli precum costurile de recrutare, cheltuielile pentru îmbrăcămintea de lucru și impozitele pe forța de muncă, considerate drept costuri ale forței de muncă din care se scad subvențiile.

Statisticile referitoare la costul forței de muncă constituie un sistem ierarhic de date statistice trimestriale, anuale şi multianuale, destinate să ofere o imagine cuprinzătoare și detaliată a nivelului, a structurii și a evoluției pe termen scurt a costului forței de muncă în diferitele sectoare de activitate economică din UE și din anumite alte țări.

venituri suplimentare sau principale

Toate statisticile se bazează pe o definiție armonizată a costului forței de muncă. Nivelurile costului forței de muncă se bazează pe cea mai recentă anchetă asupra costului forței de muncă din și pe o extrapolare bazată pe indicele trimestrial al costului forței de muncă.

Ancheta asupra costului forței de muncă este un studiu care se derulează din patru în patru ani și care colectează într-o formă foarte detaliată date privind nivelurile costului forței de muncă. În scopul extrapolării pe baza indicelui costului forței de muncă, datele sunt utilizate doar într-o formă agregată.

Actualitatea ambasadei

Datele vizate de procesul de colectare a indicilor privind costul forței de muncă se raportează la costul orar mediu total al forței de muncă și la două categorii de costuri ale forței de muncă: salarii și fără bonusuri de depozit opțiuni binare pentru înregistrare 2020 contribuțiile sociale ale angajatorilor precum și impozitele plătite, din care se scad subvențiile primite de angajatori.

Datele - defalcate de asemenea și în funcție de activitatea economică - sunt disponibile pentru agregatele UE și pentru statele membre ale UE, pentru un agregat care acoperă industria, construcțiile și serviciile cu excepția administrației publice, a apărării și asigurărilor sociale obligatorii, în conformitate cu secțiunile B-N și P-S din NACE Rev. Datele provin din ancheta asupra structurii veniturilor salariale SEScare se realizează din venituri suplimentare sau principale în patru ani, cea mai recentă datând din octombrie Venitul salarial brut acoperă remunerația în numerar plătită direct de către angajator, înaintea deducerilor fiscale și a contribuțiilor la asigurările sociale plătibile de către salariați și reținute de către angajator.

Sunt incluse toate sporurile, indiferent dacă sunt plătite în mod regulat al lea sau al lea salariu, prime de concediu, participare la profit, indemnizații pentru concediul neefectuat, comisioane ocazionale etc. Datele privind veniturile salariale mediane se bazează pe veniturile salariale orare brute ale tuturor angajaților normă întreagă și jumătate de normă, cu excepția ucenicilor care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 angajați și în toate sectoarele economice, exceptând agricultura, pescuitul, administrația publică, gospodăriile private și organizațiile extrateritoriale.

Meniu de navigare

Venitul salarial median reprezintă valoarea astfel determinată încât jumătate din populație câștigă mai puțin decât această valoare, iar cealaltă jumătate câștigă mai mult. Disparitatea salarială de gen Disparitatea salarială de gen, sub formă neajustată, este definită drept diferența dintre veniturile salariale orare brute medii ale bărbaților și cele ale femeilor, exprimată ca procent din veniturile salariale orare brute medii ale bărbaților.

venituri suplimentare sau principale

Venituri suplimentare sau principale de compilare a acestui indicator se raportează la datele colectate în cadrul anchetei asupra structurii veniturilor salariale SEScare se revizuiesc o dată la patru ani atunci când datele SES devin disponibile.

Conform metodologiei utilizate, indicatorul referitor la disparitatea salarială de gen neajustată vizează toți angajații fără restricții privind vârsta și numărul de ore lucrate întreprinderilor cu cel puțin 10 angajați din industrie, construcții și servicii astfel cum sunt reglementate de NACE Rev.

De asemenea, sunt disponibile informații însoțite de analize comparative între sectoarele public și privat, în funcție de timpul de lucru normă întreagă sau jumătate de normă și de vârsta angajaților. Salariul net și sarcina fiscală Salariul net este obținut din veniturile salariale brute și reprezintă partea de remunerație pe care angajații o pot păstra efectiv pentru a o cheltui sau pentru a o economisi.

Față de salariul brut, salariul net nu include contribuțiile la asigurările sociale și impozitele, dar include alocațiile familiale.

venituri suplimentare sau principale

Indicatorii cotei de impozitare presiunea fiscală asupra costului forței de muncă, capcana șomajului și capcana salariilor mici au scopul de a monitoriza atractivitatea încadrării în muncă.

Presiunea fiscală asupra costului forței de muncă este definită drept impozitul pe venit asupra veniturilor salariale brute la care se adaugă cotizațiile sociale ale angajatului și ale angajatorului, exprimată ca procent din costurile totale ale forței de muncă.

Capcana șomajului măsoară proporția veniturilor salariale brute pe care un șomer le pierde atunci când devine angajat, ca urmare a unor impozite și contribuții la asigurările sociale mai mari și a încetării perceperii ajutoarelor de șomaj și a altor prestații; venituri suplimentare sau principale este definită drept diferența dintre veniturile salariale brute și creșterea veniturilor nete atunci când se trece de la șomaj la încadrare în muncă, exprimată ca procent din veniturile salariale brute.

venituri suplimentare sau principale

Acest indicator este compilat pentru celibatarii fără copii, precum și pentru cuplurile cu un singur venit și cu doi copii între 6 și 11 ani.