Partenerii noștri

Venitul titularului de opțiuni. Opţiuni valutare - AKCENTA CZ

Venitul Universal de Bază (UBI), Explicat

În urma modificărilor la Codul fiscal prin OUG nr. Ce venituri se încadrează la proprietate intelectuală? În noua formă, Normele definesc ce anume se încadrează în drepturi de proprietate intelectuală: — venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenții, know-how, mărci înregistrate, francize și altele asemenea, recunoscute și protejate prin înscrisuri ale instituțiilor specializate, precum și a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.

câștigurile din tranzacționarea opțiunilor

Impozitarea veniturilor cu reţinere la sursă Cu aplicare la art. Reținerea impozitului se efectuează din veniturile plătite. În această situație se încadrează și producătorii și agenții mandatați de titularii de drepturi, prin intermediul cărora se colectează și se repartizează drepturile respective.

cum să faci bani pariuri online

Cu aplicare la dispoziţiile art. Precizări în Norme: Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală cuprinde atât sumele încasate în cursul anului, cât și echivalentul în lei al veniturilor în natură. Evaluarea veniturilor în natură venitul titularului de opțiuni face la prețul pieței sau la prețul stabilit prin expertiză tehnică, la locul și la data primirii acestora.

În cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contribuțiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de venituri drept plată a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de către aceștia din urmă către titularii de drepturi.

opțiuni binare smple movn

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.