Contactează-ne

Opțiune și swap- uri, NORMA 22 11/10/

Sisteme de operare PC-Zorin OS-ChaletOS-Linux Mint-Alternativa WINDOWS

NORMĂ nr. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta normă stabileşte modul de raportare a opțiune și swap- uri cu instrumente financiare derivate - opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale RON şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - şi se aplică instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediari pe piaţa valutară interbancară, denumite în continuare entităţi raportoare.

câștigurile de schimb de opțiuni

Articolul 2 În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului opțiunea pk href="http://bistritaevanghelica.ro/nu-funcioneaz-pe-opiuni-binare-657084.php">nu funcționează pe opțiuni binare de a cumpăra în cazul opţiunii "call" sau de a vinde în cazul opţiunii "put"la o dată prestabilită opţiune de tip european ori pe parcursul unei perioade convenite opţiune de tip americano anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale RON ; Contractul poate sau nu să prevadă şi transferul efectiv între părţi al celor două sume, la un curs de schimb agreat, şi, respectiv, inversarea acestei operaţiuni la data scadenţei contractului; Contractele tranzacţionate over-the-counter nu sunt standardizate.

Capitolul II Organizarea şi transmiterea datelor Articolul 3 Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României în fiecare zi bancară, între orele 10,00 şi 11,00, informaţiile privind tranzacţiile cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale RON şi swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate în ziua bancară precedentă.

strategie de opțiuni binare 60 de secunde rsi

Articolul 4 Tranzacţiile aferente exercitării opţiunilor nu fac obiectul prezentei norme, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu Norma Băncii Naţionale a României nr. Articolul 5 Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr.

procent de profit pe opțiuni binare

Articolul 6 Orice eroare în structura sau în conţinutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date. Capitolul IV Dispoziţii finale Anexele nr.

castiga 10 repede

Articolul 9 Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.