Concluzia raportului de independență financiară

Conținutul

Acesta ar fi primul caz de anulare a unei decizii a Comisiei prin care se aprobă cumpărătorul activelor cesionate în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul unei proceduri de concentrare.

în cazul în care puteți face bani rapid în zlataust dc cu opțiuni binare

Tribunalul a anulat decizia de aprobare în temeiul unei posibile lipse de independență din partea mandatarului. Am dori să subliniem, în primul rând, că utilizarea angajamentelor în vederea aprobării concentrărilor constituie o caracteristică centrală a practicii decizionale a Comisiei și, în al doilea rând, că mandatarii de monitorizare joacă un rol esențial în garantarea îndeplinirii cu succes a angajamentelor  4.

I — Istoricul cauzei 3.

site unde să câștigi bitcoin munca oficială pe internet fără investiții

Situația de fapt destul de complicată din prezentele recursuri a fost descrisă în mod detaliat la punctele din hotărârea atacată. Vom descrie numai câteva dintre faptele relevante, iar pentru descrierea detaliată vom face trimitere, în cuprinsul prezentelor concluzii, la secțiunea din hotărârea atacată menționată anterior, pe care nu este necesar să o reproducem integral aici.

recenzii despre tranzacționarea plasticului cum să faci recenzii online

Operațiunea de concentrare notificată a combinat activitățile a două dintre cele mai mari societăți existente pe piața de editare în limba franceză, Hachette și VUP. Acestea erau în același timp singurele două societăți de pe această piață capabile să își asigure în mod autonom propria dezvoltare în măsura în care, în afară de activitatea de editare, desfășurau o activitate completă de comercializare circulație și distribuție și dețineau colecții de cărți de buzunar populare. Prin urmare, Comisia a identificat probleme privind crearea sau consolidarea de poziții dominante pe 12 piețe.

depozit minim pentru opțiuni binare 5 USD câte bitcoini astăzi

Anexa II la decizia de autorizare condiționată din 7 ianuarie menționează condițiile cesionării unei părți din activele societății Editis.

În special, alineatul 10 din angajamentele Lagardère conține condițiile care trebuie îndeplinite poți face bani cesionarul sau de cesionarii independenți aleși de partea care face notificarea. În continuare, alineatul 14 prevede că alegerea cesionarului sau a cesionarilor este supusă aprobării Comisiei.

câștigurile pe internet cu plata după primele câștiguri antrenament idiamond pentru a face bani

Cu toate acestea, în cele din urmă. Lagardère a solicitat Comisiei să aprobe societatea Wendel în calitate de cumpărător al acestor active.

La 5 februarieComisia: i a fost de acord cu numirea lui A. La 9 februarieLagardère a numit cabinetul S. La 5 iuliecabinetul S. Prin decizia de aprobare din 30 iulieComisia a aprobat societatea Wendel în calitate de cumpărător al activelor cesionate în conformitate cu alineatul 14 din angajamentele Lagardère anexate la decizia de autorizare condiționată din 7 ianuarie II — Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată 7.

Recommended

Odile Jacob a formulat în fața Tribunalului concluzia raportului de independență financiară acțiune în anulare a deciziei de aprobare și a invocat patru motive care se întemeiază pe faptul că Comisia i nu și-ar fi îndeplinit obligația de control al selecției candidaților la preluarea activelor cesionate, ii ar fi aprobat societatea Wendel pe baza unui raport întocmit de un mandatar care nu era independent față de Editis, de Lagardère și de Wendel, iii ar fi încălcat obligația de motivare care îi revenea; și  iv ar fi săvârșit o eroare vădită în aprecierea conformității candidaturii societății Wendel cu condițiile de aprobare a cesionarului activelor cesionate, stabilite la alineatul 10 litera b din angajamentele Lagardère.

Ca răspuns la al patrulea motiv, Tribunalul a arătat că, la 20 decembrieB.

  • Opțiuni de câștig prin Internet
  • Veniturile reale ale talibanilor revelate de un raport confidențial NATO Distribuie Vezi comentarii Print Puterea financiară a talibanilor este pe cale de a deveni atât de mare încât rețelele fundamentaliștilor afgani pot deveni imune în fața oricărei presiuni externe, iar asta tocmai în momentul în care comunitatea internațională își negociază rolul viitor în raport cu Afganistanul de după conflict despre Afganistan dintr-o perspectivă personală am mai scris aici.
  • Recenzii ale traderilor de opțiuni binare

De asemenea, Tribunalul a observat că, la 9 februarieLagardère a desemnat același cabinet S. Cabinetul S. În plus, de la 9 februariedata numirii cabinetului S. În acest context, Tribunalul a considerat  7 că ar putea apărea îndoieli cu privire la neutralitatea pe care B. În consecință, Tribunalul a hotărât că exercitarea de către B. Tribunalul a observat că raportul de evaluare a candidaturii societății Wendel pentru cumpărarea activelor cesionate — care a fost trimis Comisiei — a fost elaborat astfel de un mandatar care nu îndeplinea condiția de independență în raport cu Editis.

În plus, din cuprinsul punctului 6 din decizia de aprobare rezultă că aceasta era întemeiată în special pe raportul mandatarului, care, în opinia Tribunalului, a exercitat o influență determinantă asupra deciziei menționate.

  • Principiul de lucru al robotului de tranzacționare
  • Ему вспомнились появившиеся на экране слова: Регрессия начнется.
  • Mituri ale opțiunilor binare

Tribunalul a conchis că lipsa de independență a mandatarului constituia o nelegalitate care era de natură să afecteze legalitatea deciziei de aprobare. Așadar, această decizie trebuia anulată, fără a fi nevoie să se examineze celelalte motive concluzia raportului de independență financiară de Odile Jacob în susținerea concluziilor sale în anulare.

adresa bitcoin satoshi nakamoto specificații opțiuni

III — Recursurile Lagardère susține recursul Comisiei și subscrie la argumentele prezentate de aceasta. Lagardère susține că există o diferență între motivul întemeiat pe independența mandatarului și motivul întemeiat pe validitatea deciziei de aprobare.

Lagardère susține că întrucât Odile Jacob nu a formulat în termen o acțiune împotriva deciziei privind mandatarul, nu mai putea ataca această decizie odată ce devenise definitivă.